The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Struchtúr na Gníomhaireachta

org chart2020

Tá an Ghníomhaireacht faoi bhainistíocht ag Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a sainítear a cuid dualgas agus cumhachtaí in Airteagal 15 de Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002. Faigheann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tacaíocht ó cheithre roinn agus ó aonad Oifige Feidhmiúcháin.

Tá 11 aonad ag an nGníomhaireacht faoi láthair, a dtagann 10 gcinn díobh faoi na ceithre roinn seo a leanas:

Roinn 1: Inbhuanaitheacht agus Cúnamh Teicniúil

(Inbhuanaitheacht; Cuairteanna agus Cigireachtaí; an Eilimint Dhaonna; Forbairt Acmhainneachta)

Roinn 2: Sábháilteacht, Slándáil agus Faireachas

(Sábháilteacht agus slándáil; Faireachas)

Roinn 3: Seirbhísí Digiteacha agus Simpliú

(Seirbhísí Digiteacha Muirí; Bonneagar Digiteach; Simpliú)

Roinn 4: Seirbhísí Corparáideacha

(Acmhainní Daonna; Dlí, Airgeadas & Saoráidí)

More Info