European Maritime Safety Agency (EMSA)

Pravna osnova

U članku 1. Uredbe o osnivanju EMSA-e navodi se da je svrha Agencije osiguravanje visoke, jedinstvene i učinkovite razine pomorske sigurnosti, sigurnosne zaštite u pomorstvu, sprečavanja onečišćenja s brodova i odziva na onečišćenje s brodova, te odziva na onečišćenje mora uzrokovano naftnim i plinskim postrojenjima, te, prema potrebi, doprinos ukupnoj učinkovitosti pomorskog prometa i pomorskog prijevoza kako bi se olakšalo uspostavljanje europskog prostora za pomorski prijevoz bez barijera.

Misija

Misija EMSA-e jest služiti pomorskim interesima EU-a u pogledu uspostave sigurnog, zaštićenog, zelenog i konkurentnog pomorskog sektora te biti pouzdana i uvažena referentna točka u pomorskom sektoru u Europi i svijetu.

EMSA primjenjuje svoje jedinstveno znanje i iskustvo kako bi postala ključan subjekt u pomorskom klasteru u Europi i izvan nje.

EMSA se bavi pitanjima i zadaćama u području pomorske sigurnosti, zaštite, klime, okoliša i jedinstvenog tržišta, ponajprije kao pružatelj usluga državama članicama i Komisiji, ali i kao inovativan i pouzdan partner i centar znanja za europski pomorski klaster, a eventualno i šire, kao referentna točka na međunarodnoj razini.

Vizija

Vizija EMSA-e jest djelovati kao centar izvrsnosti za siguran i održiv pomorski sektor EU-a.

Vrijednosti

Kvaliteta, vjerodostojnost, učinkovitost, djelotvornost, transparentnost, fleksibilnost, pametno postupanje i rodna ravnoteža.

staff 2020

More Info