European Maritime Safety Agency (EMSA)

Teisinis pagrindas

EMSA steigimo reglamento 1 straipsnyje nustatyta, kad agentūros tikslas – užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos, reagavimo į jūrų taršą iš laivų ir reagavimo į jūrų taršą iš naftos ir dujų įrenginių lygį ir atitinkamais atvejais prisidėti prie jūrų eismo ir jūrų transporto bendro veiksmingumo, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sukurti Europos jūrų transporto erdvę be kliūčių.

Misija

EMSA misija – užtikrinti ES jūrų interesus siekiant sukurti saugų, apsaugotą, žaliąjį ir konkurencingą jūrų sektorių ir būti patikimu ir gerbiamu informacijos centru jūrų sektoriuje Europoje ir visame pasaulyje.

Pasitelkdama savo praktinę patirtį, EMSA yra labai svarbi jūrų sektoriaus dalyvė Europoje ir už jos ribų.

EMSA dirba jūrų saugumo, apsaugos jūroje, klimato, aplinkos ir bendrosios rinkos srityse ir atlieka šių sričių užduotis, pirmiausia teikdama paslaugas valstybėms narėms ir Komisijai, bet kartu būdama inovatyvia ir patikima partnere ir žinių centru Europos jūrų sektoriui ir galbūt tarptautiniu mastu.

Vizija

EMSA vizija – tapti saugaus ir tvaraus ES jūrų sektoriaus kompetencijos centru.

Vertybės

Kokybė, patikimumas, veiksmingumas, efektyvumas, skaidrumas, lankstumas, išmanumas ir lyčių pusiausvyra.

staff 2020

More Info