European Maritime Safety Agency (EMSA)

Oikeusperusta

EMSAn perustamisasetuksen 1 artiklan mukaan viraston tarkoituksena on varmistaa meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja torjunnan sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan korkea, yhdenmukainen ja tehokas taso. Lisäksi tarkoituksena on edistää tarvittaessa meriliikenteen ja -kuljetusten kokonaistehokkuutta esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen perustamisen helpottamiseksi.

Tehtävä

EMSAn tehtävänä on palvella EU:n merenkulkualan etuja turvallisen, varman, vihreän ja kilpailukykyisen merenkulkualan puolesta ja toimia luotettavana ja arvostettuna yhteyspisteenä merenkulkualalla Euroopassa ja muualla maailmassa.

EMSA hyödyntää ainutlaatuista tietotaitoaan, jotta siitä voi tulla keskeinen toimija merenkulkuklusterissa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

EMSA työskentelee meriturvallisuutta, varmuutta, ilmastoa, ympäristöä ja yhtenäismarkkinoita koskevissa kysymyksissä ja tehtävissä ensinnäkin palveluntarjoajana jäsenvaltioille ja komissiolle mutta myös innovatiivisena ja luotettavana kumppanina ja tietokeskuksena Euroopan merenkulkuklusterille sekä mahdollisesti muuallakin kansainvälisenä yhteyspisteenä.

Visio

EMSAn visiona on olla turvallisen ja vastuullisen EU:n merialan asiantuntijakeskus.

Arvot

Laatu, uskottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, läpinäkyvyys, joustavuus, ja älykkyys ja sukupuolten tasa-arvo.

staff 2020

More Info