The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Bunús Dlí

Admin Board

Tháinig an coincheap um Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) a bhunú mar ghníomhaireacht rialála chun cinn den chéad uair ag deireadh na 1990í in éineacht le roinnt mórthionscnamh eile Eorpach um shábháilteacht mhuirí. Bunaíodh EMSA le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 mar mhórfhoinse tacaíochta don Choimisiún agus do na Ballstáit i réimse na sábháilteachta muirí agus an choisc ar thruailliú ó longa agus rinneadh a shainordú a bheachtú agus a mhéadú de bharr leasuithe ar an Rialachán ó shin i leith.

More Info