Bestyrelse

Bestyrelsen fører tilsyn med agenturets og den administrerende direktørs arbejde. Bestyrelsen vedtager bl.a. agenturets Sektionsprogrammeringsdokument for 3 år og godkender inden for rammerne af sine beføjelser inden for budgetproceduren budgettet og stillingsfortegnelsen. I overensstemmelse med finansforordningen vedtager og vurderer bestyrelsen også agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport, der vedrører opfyldelsen af målsætninger og resultater ud fra principperne om omkostningseffektivitet, nyttevirkning og forsvarlig finansiel forvaltning.

I bestyrelsen er der repræsentanter for alle EU's medlemsstater, Island og Norge (med EFTA-landene som observatører) og fire repræsentanter fra Kommissionen, plus fire ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra forskellige sektorer inden for søfartsindustrien.

Bestyrelse

Save

Save