Administracinė valdyba

Administracinė valdyba prižiūri Agentūros ir vykdomojo direktoriaus darbą. Visų pirma Administracinė valdyba priima Agentūros bendrąjį programavimo dokumentą, kuris apima 3 metų laikotarpį ir kuris priklauso jos kompetencijai vykdant biudžeto procedūrą, biudžetą ir etatų planą. Administracinė valdyba taip pat tvirtina ir vertina Agentūros konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą, kaip reikalaujama Finansiniame reglamente dėl tikslų įgyvendinimo ir veiklos rezultatų, susijusių su ekonominio efektyvumo, efektyvumo ir patikimo finansų valdymo principais.

Administracinėje valdyboje yra visų ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos (ELPA šalių stebėtojų teisėmis) atstovai ir keturi Komisijos atstovai, taip pat keturi balsavimo teisės neturintys atstovai iš įvairių jūrų pramonės sektorių.

Consejo Administracion

Save

Save