Raad van bestuur

 
De raad van bestuur ziet toe op de werkzaamheden van het Agentschap en de uitvoerend directeur. De raad van bestuur stelt hetkeurt het enkelvoudig enig programmeringsdocument van het Agentschap vastgoed, dat een periode van drie jaar bestrijkt. Daarnaast stelt keurt de raad binnen zijn bevoegdheid in het kader van de begrotingsprocedure de begroting en de personeelsformatie vastgoed. De raad van bestuur is voorts ook belast met de vaststelling goedkeuring en beoordeling van het geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap, zoals vereist op grond van het financieel reglement, inzake verwezenlijking van de doelstellingen en productiviteit geleverde prestaties in verband metmet betrekking tot de beginselen van kosteneffectiviteit, doelmatigheid en gedegen financieel beheer.

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten, IJsland en Noorwegen (EVA-landen als waarnemers), vier vertegenwoordigers van de Commissie en vier vertegenwoordigers van de maritieme sector zonder stemrecht.

Raad van bestuur

Save

Save