Ledning

Executive Director

Maja Markovčić Kostelac - verkställande direktör

M. Tomassini

Manuela Tomassini - chef för avdelning 1 ”Hållbarhet och tekniskt stöd”

L. Bal

Leendert Bal - chef för avdelning 2 ”Säkerhet, skydd och övervakning”

Peter Kirov

Peter Kirov - chef för avdelning 3 ”Digitala tjänster och förenkling”

dominika_CV_2020

Dominika Łempicka-Fichter - chef för avdelning 4 ”Administrativa tjänster”