The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Viraston rakenne

org chart2020

Virastoa johtaa pääjohtaja, jonka tehtävät ja toimivalta määritetään asetuksen (EY) N:o 1406/2002 15 artiklassa. Pääjohtajan tukena on neljä osastoa ja toimeenpanotoimisto.

Tällä hetkellä virastossa on 11 yksikköä, joista kymmenen kuuluu neljään seuraavaan osastoon:

Osasto 1: Kestävä kehitys ja tekninen apu
(kestävä kehitys, tarkastuskäynnit ja katselmukset, inhimilliset tekijät, valmiuksien kehittäminen)

Osasto 2: Turvallisuus ja valvonta
(turvallisuus ja valvonta)

Osasto 3: Digitaaliset palvelut ja yksinkertaistaminen
(merenkulun digitaaliset palvelut, digitaali-infrastruktuuri, yksinkertaistaminen)

Osasto 4: Hallintopalvelut
(henkilöresurssit, lakiasiat, varainhoito ja tilat)

More Info