Správní rada

Správní rada dohlíží na činnost agentury a výkonného ředitele. Zejména pak správní rada přijímá jednotný programový dokument agentury, který zahrnuje tříleté období, a dále v rámci svých pravomocí v oblasti rozpočtového procesu přijímá rozpočet a plán pracovních míst. Správní rada rovněž přijímá a hodnotí souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury, jak ukládá finanční nařízení, pokud jde o dosahování cílů a výkonnost s ohledem na zásadu nákladové efektivnosti, účinnosti a řádného finančního řízení.

Ve správní radě zasedají zástupci všech členských států EU, Islandu a Norska (země ESVO jako pozorovatelé) a čtyři zástupci Komise a dále bez hlasovacích práv čtyři zástupci jednotlivých odvětví námořního průmyslu.

Správní rada

Save

Save