The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Podstawa prawna

Admin Board

Koncepcja Pomysł na Europejskiej Europejską Agencji Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) jako agencji regulacyjnej powstał a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wraz z szeregiem innych ważnych europejskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na morzu. EMSA powstała na mocy rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 jako główne źródło wsparcia dla Komisji i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki, a późniejsze zmiany pozwoliły uściślić i rozszerzyć jej mandat.

More Info