Sporočilo naše izvršne direktorice

PRETEKLOST, SEDANJOST IN PRIHODNOST

Agencija EMSA vse od ustanovitve leta 2002 podpira Evropsko komisijo in države članice ter izvaja vse večji sklop nalog. Njena vloga in poslanstvo sta po 20 letih še naprej enako pomembna. Popotovanje se nadaljuje!

NAŠA ZGODOVINA

Dvajset let rasti in razvoja
Poslanstvo agencije EMSA, ki je bila ustanovljena leta 2002 v odziv na nesreči tankerjev za prevoz nafte Erika in Prestige, je, da služi pomorskim interesom EU za zagotovitev varnega, zelenega in konkurenčnega pomorskega sektorja ter da deluje kot zanesljiva in ugledna referenčna točka v pomorskem sektorju v Evropi in po svetu.

Koncept Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) kot regulativne agencije izhaja iz konca devetdesetih let 20. stoletja, tako kot številne druge pomembne pobude na področju evropske pomorske varnosti. Agencija EMSA je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 kot pomemben vir podpore za Komisijo in države članice na področju pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z ladij. Njena pooblastila so se z naknadnimi spremembami Uredbe prenovila in razširila.

VARNEJŠA MORJA V EVROPI

Naše delo v praksi – podpiranje držav članic in Evropske komisije
Poslanstvo agencije EMSA je, da služi pomorskim interesom EU za zagotovitev varnega, zelenega in konkurenčnega pomorskega sektorja ter da deluje kot zanesljiva in ugledna referenčna točka v pomorskem sektorju v Evropi in po svetu.

V SREDIŠČU

Naš sedež je na Portugalskem, vendar naše delo poteka v EU in onkraj njenih meja, s podpiranjem držav članic ter Evropske komisije pa zagotavljamo resnične koristi pomorskemu sektorju in državljanom EU.

Delo agencije EMSA podpira pobude EU na vseh področjih politike, povezanih z morji. Izvajamo dejavnosti in projekte, ki so namenjeni krepitvi konkurenčnosti, trajnostne rasti in modrega gospodarstva Evrope ter prispevajo k evropski agendi za varnost in mednarodnemu profilu EU.

KAJ POČNEMO

STRATEGIJA

Naš kažipot za prihodnost

VARNOST

Prispevanje k višjim standardom pomorske varnosti, predvidevanje novih izzivov in pričakovanj na področju pomorske varnosti ter zagotavljanje na znanju temelječih rešitev, da bi prispevali k zmanjšanju pomorskih nezgod in človeških izgub

TRAJNOST

Podpiramo pomorsko razsežnost evropskega zelenega dogovora

ZAŠČITA

Krepitev pomorske varnosti v Evropi in po vsem svetu, kjer obstaja evropski interes

NADZOR

Smo oči EU na morju

POENOSTAVITEV

Spodbujanje poenostavitev pomorskega prometa v EU s podporo digitalnim pomorskim rešitvam po vsej EU

20 LET AGENCIJE EMSA: NA DRUŽBENIH OMREŽJIH